Etični kodeks

Kot članica društva, sem pri izvajanju psihoterapije zavezana etičnemu kodeksu Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES in SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).