Osebnostna in duhovna rast

Osebnostna rast

Gestalt terapijo uvrščamo med humanistične psihoterapije (tretja smer v razvoju, prva psihoanaliza-Freud, druga behaviorizemSkinner) za katere je značilno prepričanje, da delo na lastni duševnosti ni namenjeno le bolnim, temveč služi kot sredstvo osebnostne rasti tudi zdravim. Tako so se gestalt principi in metode močno uveljavili tudi zunaj ozkih terapevtskih okvirov: učitelji, vzgojitelji, socialni delavci idr. jih uspešno uporabljajo na različnih področjih (pri vzpodbujanju ustvarjalnosti učencev, izgradnji identitete mladostnikov, osvetljevanju odnososv med družinskimi člani, reševanju trenutnih kriz in konfliktov….)

Duhovna rast

Izkušnje kažejo, da je duhovni razvoj normalno nadaljevanje osebnostne rasti. Čeprav Gestalt terapija ni izrazito duhovna disciplina, z omogočanjem osebnostne rasti neopazno prehaja na področje duhovne rasti. Od vseh psihoterapevtskih usmeritev je prevzela največ spoznanj, metod in pogledov na svet, ki so značilni za vzhodne discipline (Zen-budizem, Taoizem,…), kot je usmerjenost na neposredno doživljanje tukaj in zdaj, poudarjanje kontinuiranega zavedanja