Gestalt

je težko prevedljiva nemška beseda, ki označuje celovitost, obliko, popolnost oblike…

Gestalt psihologi so prepoznali težnjo posameznika, da nepopolno informacijo na nek način dopolni, izpopolni. Nepopolno krožnico vidi kot krog; v delnih risbah prepozna celoto, iz delčka melodije prepozna skladbo.

Od tod Gestalt psihoterapevti pojmujemo  nerazrešen problem/situacijo kot  nezaključen gestalt oz. nepopoln lik, ki teži k temu, da bi ga razrešili, zaključili, zaprli.

Fritz Perls, ustanovitelj Gestalt terapije, je nezaključene/nerazrešene situacije/probleme predstavljal kot nepopolne gestalte, ki stalno privlačijo posameznikovo pozornost in vežejo njegovo energijo, vse dokler jih ne razreši in zaključi….